Miedzioryt sprzed 1703 roku.  Rycina z dzieła "Ducum Regumque Polonorum a Lecho ad Augustum effigies" wydanego przez D. de Rubeisa w Rzymie w roku 1702.