Fragment pracowni prof. Karola Olszewskiego.

Fotografia z lat 1910-1939.