Jedna z sal instytutu urządzona w dawnym mieszkaniu prof. Karola Olszewskiego. Fotografia wykonana we wrześniu 1927 roku.