Kierownik Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa UJ prof  Teodor Spiczakow (siedzi przy mikroskopie) podczas pracy w laboratorium w otoczeniu współpracowników.