Zaproszeni goście na obchody rocznicowe opuszczają poznański dworzec kolejowy. Widoczni m.in.: wojewoda poznański Roger Raczyński (I rząd 1. z lewej), żona ambasadora Francji w Polsce Julesa Laroche (I rząd w środku), prezes Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego w Poznaniu Jan Zakrzewski (I rząd 1. z prawej), dyrektor Banku Polsko-Francuskiego Henryk Bayle, pułkownik Janusz Dżugay.