Wstęgę przecina minister Stefan Hubicki w obecności prezydenta Warszawy Zygmunta Słomińskiego (1. z prawej).