Dyrektor Departamentu Samorządowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Władysław Korsak (w jasnym płaszczu) podczas przecinania wstęgi.

Fotografia K. Szałwińskiego.