Widoczni m.in.: Aleksandra Piłsudska (1. z prawej), premier Leon Kozłowski (stoi na wprost 5. z lewej), wiceminister spraw wojskowych generał Felicjan Sławoj Składkowski (wygłasza przemówienie, stoi z boku 1. z lewej), minister komunikacji Michał Butkiewicz (stoi na wprost 3. z lewej), minister poczt i telegrafów Emil Kaliński (stoi na wprost 1. z lewej), minister wyznań religijnych oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz (stoi na wprost 4. z lewej), wiceminister pracy i opieki społecznej Eugeniusz Piestrzyński (stoi z prawej bliżej środka, wysoki w jasnym szaliku), prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa, generał Jakub Krzemieński (stoi obok E. Piestrzyńskiego) oraz ks. Józef Skorel.