Wyżsi urzędnicy Magistratu z prezydium na czele podczas uroczystego posiedzenia Magistratu. Widoczni mi.in. prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński, wiceprezydent m.st. Warszawy Marian Borzęcki, wiceprezydent m.st. Warszawy Tadeusz Szpotański.

Fotografię wykonał Jan Malarski.