Wacław Sieroszewski wręcza "nagrodę młodych" Jalu Kurkowi. Za stołem prezydialnym siedzą: Karol Irzykowski (pierwszy z prawej), Juliusz Kaden-Bandrowski, Tadeusz Żeliński (trzeci z lewej), Jerzy Szaniawski (drugi z lewej), Wincenty Rzymowski (pierwszy z lewej).