Uroczyste posiedzenie Polskiej Akademii Literatury poświęcone pamięci Maurycego Mochnackiego.  Wincenty Rzymowski podczas wygłaszania odczytu o Maurycym Mochnackim. (marzec 1935 r.)