Grupa uczniów przyjętych do szkoły. Widoczni od lewej: poseł Jan Rudowski, inżynier Zaleski, Krassowski, Hanna (właśc. Anna) Henneberg, dyrektor Bereza oraz dwaj Estończycy por. rez. Rychard Tomson i Harry Hubel.