Widoczni od lewej: pułkownik NN, generał Józef Urbanowicz, przemawia marszałek Marian Spychalski. Widoczni również: redaktor naczelny "Żołnierza Wolnoœci" pułkownik Jerzy Gonczarski, generał dywizji Franciszek Księżarczyk.  Autor fotografii: Siemaszko Zbyszko