Delegacja Towarzystwa u prezydenta RP Ignacego Mościckiego (siedzi przy stole). Widoczni m.in. prezes Towarzystwa prof. Wacław Sierpiński (I rząd czwarty z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (drugi z lewej).