Warszawa, 15 czerwca 1939 r.  Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas zwiedzania  samolotu.