Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie m.in. wiceministra komunikacji Aleksandra Bobkowskiego i dyrektora PLL LOT Wacława Makowskiego, podczas zwiedzania portu lotniczego. Widoczni także m.in.: adiutant prezydenta RP mjr Józef Hartman (1. z prawej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally (na lewo za majorem Hartmanem), komisarz rządowy m.st. Warszawy Władysław Jaroszewicz (na lewo za wiceministrem Bobkowskim).