Przybycie prezydenta RP Ignacego Mościckiego na uroczystość. Przejście prezydenta przed frontem kompanii honorowej wojsk lotniczych, obok gen. Józef Zając. Widoczny także m.in. szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally (na lewo za prezydentem).