Dyrektor PLL LOT Wacław Makowski składa gratulacje pilotowi Mitzowi.