Prezydent RP Ignacy Mościcki nakłada na głowę ks. kard. Franceso Marmaggi'ego biret kardynalski. Widoczni m.in.: szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (za kardynałem), minister poczt i telegrafów Emil Kaliński (1. z prawej), żona prezydenta RP Ignaca Mościckiego Maria (1. w II rzędzie), za nią stoi żona premiera Mariana Zyndrama Kociałkowskiego Anna, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego gen. bryg. Kazimierz Piotr Schally.