Uczestnicy rautu w Grand Hotelu wydanego z okazji przyznania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Karolowi Szymanowskiemu. Widoczni m.in.: kompozytor Karol Szymanowski (siedzi 4. z prawej), pianista Zbigniew Drzewiecki (siedzi 1. z lewej), pisarka Zofia Jachimecka (siedzi 3. z lewej), profesor Zdzisław Jachimecki (stoi 6. z prawej), pisarka Zofia Nałkowska (stoi 7. z lewej).