Fragment uroczystości w sali audiencyjnej. Widoczni: Prezydent RP Ignacy Mościcki, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP doktor Stanisław Łepkowski (siedzi 2. z lewej), jego zastępca doktor Zygmunt Skowroński (siedzi 1. z lewej), szef Gabinetu Wosjkowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally (siedzi 2. z prawej), jego zastępca major Władysław Krawczyk (siedzi 1. z prawej), adiutant prezydenta kapitan Józef Hartman (stoi 2. z prawej), radca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Henryk Zaniewski (stoi 1. z prawej).