Przedstawiciele cechu piekarzy podczas defilady. Na trybunie honorowej widoczni od prawej do lewej w pierwszym rzędzie: generał Tadeusz Kasprzycki, prezydent RP Ignacy Mościcki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, marszałek sejmu Stanisław Car. Za gen. Kasprzyckim stoi szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally.