Uroczystość odznaczenia marszałka Edwarda Rydza-ŒŚmigłego (w środku) medalem za długoletnią służbę przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego (pierwszy z lewej). Widoczni  także m.in.: premier Felicjan Sławoj Składkowski (1. z prawej), Jakub Krzemieński (w głębi przy stoliku), minister przemysłu i handlu Antoni Roman (na drugim planie między prezydentem Mościckim a marszałkiem Śmigłym - Rydzem).