Premier Walery Sławek w konnym powozie udaje się do zagrody.