Premier Walery Sławek przed ofiarowaną mu zagrodą.