Uczestnicy uroczystości. Widoczny m.in. dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie Alfred Spett (siedzi obok księdza).