Prezydent RP Ignacy Mościcki, adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman i wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow - Klukowski przechodzą przed frontem delegacji m.in. dziewcząt z Przysposobienia Wojskowego Kobiet.