Prezydent RP Ignacy Mościcki wśród młodzieży. Obok prezydenta widoczni profesor Tadeusz Pruszkowski i profesor Felicjan Kowarski. Z lewej widoczny adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman.

Autor fotografii: Pikiel Witold.