Powitanie Marii Skłodowskiej-Curie na dworcu. Obok polskiej uczonej stoi (widoczny z profilu) profesor i dyrektor Instytutu Radowego w Paryżu Claude Regaud, dr Franciszek Łukaszczyk (pierwszy z prawej). Widoczna także siostra noblistki dr Bronisława Dłuska (pierwsza z lewej).