Uczestnicy uroczystości na statku. Na dziobie statku widoczni m.in.: minister robót publicznych Jędrzej Moraczewski, jego żona Zofia, minister reform rolnych Witold Staniewicz.