Uroczystość otwarcia i poświęcenia mostu im. Marszałka Edwarda ŒŚmigłego-Rydza. Widoczni w pierwszym rzędzie od prawej: wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, ksiądz biskup włocławski Karol Radoński, marszałek Edward Rydz-ŒŚmigły, minister komunikacji Juliusz Ulrych.