Uroczystość otwarcia i poświęcenia mostu im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Na tle bazyliki katedralnej widoczni w pierwszym rzędzie od prawej: wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, ksiądz biskup włocławski Karol Radoński, marszałek Edward Rydz-Śmigły, minister komunikacji Juliusz Ulrych.