Śniadanie dla uczestników uroczystości. Widoczny m.in.: wicemarszałek sejmu Ignacy Daszyński (stoi, siwe włosy wysoki).