Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz przecina wstęgę. Obok widoczny prezes NIK Jakub Krzemieński.