Ksiądz infułat Bączkiewicz podczas uroczystości. Widoczny także wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski.