Uczestnicy uroczystości. Widoczni od prawej: Zofia Moraczewska, Aleksandra Piłsudska, były premier Jędrzej Moraczewski, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski.