Uczestnicy uroczystości w sali gimnastycznej. Widoczni m.in: minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wacław Jędzejewicz (X), ksiądz biskup Antoni Szlagowski (1), prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (2) oraz grono rodziców uczennic gimnazjum.