Wmurowywanie kamienia węgielnego przez uczestników uroczystości. Widoczni m.in. arcybiskup Adam Sapieha, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński.