Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki (I rząd idzie sam), biskup sufragan poznański Walenty Dymek, wojewoda poznański Roger Raczyński (idzie na prawo od biskupa W. Dymka), dyrektor Lgocki (idzie na lewo od biskupa W. Dymka), dyrektor Okręgowego Związku Kas Chorych doktor Rudkowski (idzie na prawo za R. Raczyńskim), przedstawiciel IKC redaktor Wacław Szperber (idzie na prawo za dyrektorem Lgockim).