Jeden z wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy Eugeniusz Materski składa raport prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu (trzyma jasne rękawiczki). Na prawo od prezydenta stoją: minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski i komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz. W drugim rzędzie widoczni: kapelen prezydenta RP ksiądz Jan Humpola i szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally.