Metropolita mohylewski arcybiskup Edward Ropp wbija gwódź w drzewiec sztandaru. Widoczni m.in.: komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, weteranka powstania styczniowego Maria Fabianowska (siedzi w pierwszym rzędzie), marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz (siedzi obok M. Fabianowskiej).