Premier Walery Sławek wbija pamiątkowy gwóźdź w drzewiec sztandaru związku na pl. Piłsudskiego. Obok widoczni: prezes Rady Głównej Związku poseł Antoni Snopczyński (pierwszy z prawej) i poseł Jan Karkoszka (trzeci z prawej).