Prezes Rady Głównej Związku poseł Antoni Snopczyński przemawia do uczestników uroczystości na pl. Piłsudskiego. Widoczni m.in.: premier Walery Sławek (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie), żona ministra skarbu pani Halina Konopacka-Matuszewska (w jasnym płaszczu), poseł Jan Karkoszka (szósty z lewej w pierwszym rzędzie), gen. Daniel Konarzewski (pierwszy z lewej w drugim rzędzie) i gen. Jan Wróblewski (w drugim rzędzie w środku).