Proboszcz kościoła św. Jakuba w Warszawie ks. Jakub Dąbrowski (drugi z lewej) przyjmuje akt przekazania dzwonów. Obok stoi prezes komitetu budowy świątyni Opatrzności Bożej książe Seweryn Czetwertyński (trzeci z lewej). 

Fotografię wykonał Jan Binek.