Dyrektor Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie inż. Włodzimierz Dionizy Rabczewski uruchamia pierwszy wodociąg. W głębi widoczny budynek Publicznej Szkoły Powszechnej nr 94 przy ul. Gościniec 53.