Marszałek Józef Piłsudski na placu Zamkowym, po wręczeniu mu buławy marszałkowskiej. Widoczni m.in.: ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1. na prawo od marszałka), generał Kazimierz Sosnkowski (na prawo od ppłk. Wieniawy-Długoszowskiego), biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall (na prawo od gen. Sosnkowskiego).