Prezes Automobilklubu Polski wiceminister komunikacji Julian Piasecki (1. z lewej) wręcza nagrodę kierowcy Janowi Ripperowi.