Minister Janusz Jędrzejewicz (w środu) w towarzystwie lauratów Wacława Berenta (z prawej) - nagroda literacka i Eugeniusza Morawskiego (z lewej) - nagroda muzyczna.