Laureat państwowej nagrody muzycznej za rok 1930 kompozytor Ludomir Różycki (x) w otoczeniu uczestników uroczystości. Widoczni m.in. dyrygent Piotr Stermicz-Valcrociata (1), śpiewaczka Adelina Czapska-Korytko (2), autor libretta do "Casanovy" Julian Krzewiński (3), kompozytor Tadeusz Joteyko (4), dyrektor Opery Warszawskiej reżyser "Casanovy" Adolf Popławski (5), teatrolog Jerzy Mazaraki (6), śpiewak Ignacy Dygas (7).