Predydent RP Ignacy Mościcki w obecności członków kapituły. Stoją od lewej: generał Julian Stachiewicz, generał Kazimierz Sosnkowski, Aleksander Prystor, sekretarz generalny Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości Wacław Jędrzejewicz, generał Jan Kołłątaj-Srzednicki. Siedzą od lewej: Aleksandra Piłsudska, Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek.

Autor fotografii: Jan Binek.